Dekkhotell

Vi kan tilby en trygg oppbevaring av dekkene dine på vårt dekkhotell. I tillegg til oppbevaring er dekkene forsikret så lenge de er lagret hos oss, og de vil bli vasket før lagring. Dersom du trenger nye dekk, eller hvis ett dekk er skadet/punktert, vil vi kontakte deg i god tid så dekkene er klare og du kan bruke mindre tid på dette i fremtiden. Vår/høst vil når du kommer til vår avdeling vil hjulene bli montert med riktig moment, og lufttrykk sjekkes så du får mest mulig økonomi i din kjøring.

Når dekkene oppbevares riktig holder de også lengre. Dekk må beskyttes mot direkte sollys og mot lysstoffrør med høy UV-faktor. Dekkene må også beskyttes mot fukt og for høy varme. Dessuten kan væsker, olje, langvarig lagring, vridning, ozon og høye fall skade dekkene. På vårt dekkhotell har vi optimale lagringsforhold for dekkene dine. Dessuten sparer du tid og anstrengelser.