EU Kontroll

Personbiler (M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år. Kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.  Imidlertid er biler som er registrert før 1. januar 1960 fritatt.

Er du registrert i våre systemer vil du få innkalling til periodisk kjøretøykontroll.