Handle lokalt!

Vil du ha lokale butikker i morgen? Bruk de i dag.

Idrettslagene og foreninger er avhengige av de lokale tjeneste- leverandørbedriftene i form av sponsorat, og de lokale bedriftene er avhengige av å kunne levere varer og tjenester til de lokale butikkene, og de lokale butikkene er avhengige av at lokalbefolkninger handler.
I dag er det alt for mange som trekker mot kjøpesenter som stort sett bare inneholder større kjeder, men netthandelen er også et økende “problem”.

Dersom alle benytter seg mer av de lokale butikkene, vil det rett og slett styrke det lokale samfunnet du bor i.
Og det bør vel være en vinn/vinn situasjon for alle ?